Thi công Nội thất Căn hộ chung cư Anh Tuấn – Hei Tower – Ngụy Như Kon Tum. S: 96m2

Thi công Nội thất Căn hộ chung cư Anh Tuấn – Hei Tower – Ngụy Như Kon Tum. S: 96m2

Địa chỉ: Hei Tower – Số 1, Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.

  Khách hàng: Anh Tuấn
  Địa chỉ: Hei Tower - Số 1, Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.
  Diện tích: 96m2
  Năm hoàn thiện: 20/01/2015

20140809-20140809-20140809-IMG_1674

20140809-20140809-20140809-IMG_1675

20140809-20140809-20140809-IMG_1677

20140809-20140809-20140809-IMG_1688

20140809-20140809-20140809-IMG_1692

20140809-20140809-20140809-IMG_1693

20140809-20140809-20140809-IMG_1679

20140809-20140809-20140809-IMG_1681

20140809-20140809-20140809-IMG_1683

20140809-20140809-20140809-IMG_1686

20140809-20140809-20140809-IMG_1687  20140809-20140809-20140809-IMG_1689

20140809-20140809-20140809-IMG_1691