Thi công Nội thất phòng họp – Bộ Thông tin truyền thông.

Thi công Nội thất phòng họp – Bộ Thông tin truyền thông.

Địa chỉ: 18 Nguyễn Du – Hà Nội.

  Khách hàng: Bộ Thông tin truyền thông.
  Địa chỉ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội
  Diện tích: 60m2
  Năm hoàn thiện: 28/02/2016

thi-cong-noi-that-01

thi-cong-noi-that-vp-02

thi-cong-noi-that-vp-03

thi-cong-noi-that-vp-04

thi-cong-noi-that-vp-05