Thi công nội thất spa TrueSkin D2 Giảng Võ.

Thi công Nội thất hệ thống chuỗi spa TrueSkin.

  Khách hàng: TrueSkin spa.
  Địa chỉ: D2 Giảng Võ
  Diện tích: 96m2
  Năm hoàn thiện: 26/12/2015

Thi-cong-noi-that-spa-trueskin-1

Thi-cong-noi-that-spa-trueskin-2

Thi-cong-noi-that-spa-trueskin-3

Thi-cong-noi-that-spa-trueskin-4

Thi-cong-noi-that-spa-trueskin-10

Thi-cong-noi-that-spa-trueskin-11

Thi-cong-noi-that-spa-trueskin-12

Thi-cong-noi-that-spa-trueskin-5

Thi-cong-noi-that-spa-trueskin-6

Thi-cong-noi-that-spa-trueskin-7

Thi-cong-noi-that-spa-trueskin-8

Thi-cong-noi-that-spa-trueskin-9

Thi-cong-noi-that-spa-trueskin-13