Thiết kế Nội thất biệt thự Vincom Riverside – Mr. Khánh

Thiết kế Nội thất Biệt thự Vincom Riverside

Sài Đồng – Long Biên – Hà Nội.

  Khách hàng: Mr. Khánh
  Địa chỉ: Vincom Reverside - Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
  Diện tích: 168m2
  Năm hoàn thiện:

20160224-20160224-20160218-Tang 1 PK BEP AN view 5

20160224-20160224-20160218-Tang 1 PK BEP AN view 4

20160224-20160224-20160218-Tang 1 PK BEP AN view 3

20160224-20160224-20160218-Tang 1 PK BEP AN view 2

20160224-20160224-20160218-Tang 1 PK BEP AN view 1

20160224-20160224-20160218-Tang 1 PN 1 - Ong ba view 2

20160224-20160224-20160218-Tang 1 PN 1 - Ong ba view 1

20160224-20160224-20160218-Tang 1 PK BEP AN view 15

20160224-20160224-20160218-Tang 1 PK BEP AN view 14

20160224-20160224-20160218-wc PN master view 2

20160224-20160224-20160218-Tang 1 PK BEP AN view 13

20160224-20160224-20160218-Tang 1 PK BEP AN view 12

20160224-20160224-20160218-Tang 1 PK BEP AN view 11

20160224-20160224-20160218-Tang 1 PK BEP AN view 10

20160224-20160224-20160218-Tang 1 PK BEP AN view 9

20160224-20160224-20160218-Tang 1 PK BEP AN view 8

20160224-20160224-20160218-Tang 1 PK BEP AN view 7

20160224-20160224-20160218-Tang 1 PK BEP AN view 6

20160224-20160224-20160218-T3 WC5 view 2

20160224-20160224-20160218-T3 Thu Phong view 2

20160224-20160224-20160218-T3 Thu Phong view 1

20160224-20160224-20160218-T3 Phong Tho view 2

20160224-20160224-20160218-T3 Phong Tho view 1

20160224-20160224-20160218-T3 Phong ngu 4 view 2

20160224-20160224-20160218-T3 Phong ngu 4 view 1

20160224-20160224-20160218-T3 Phong ngu 3 view 3

20160224-20160224-20160218-T3 Phong ngu 3 view 2

20160224-20160224-20160218-T3 Phong ngu 3 view 1

20160224-20160224-20160218-T2 WC 3 view 2

20160224-20160224-20160218-T2 PN Master view 9

20160224-20160224-20160218-T2 PN Master view 8

20160224-20160224-20160218-T2 PN Master view 6

20160224-20160224-20160218-T2 PN Master view 4

20160224-20160224-20160218-T2 PN Master view 3

20160224-20160224-20160218-T2 PN Master view 2

20160224-20160224-20160218-T2 PN Master view 1

20160224-20160224-20160218-T2 Phong SHC view 3

20160224-20160224-20160218-T2 Phong SHC view 2

20160224-20160224-20160218-T2 Phong SHC view 1

20160224-20160224-20160218-T2 Phong ngu 2 view 1

20160224-20160224-20160218-T1 WC2 phong ong ba view 3