Thiết kế nội thất biệt thự Vườn Mai – Ecopark diện tích 350m2

Thiết kế bởi LuxuriouS

  Khách hàng: Mr Cường
  Địa chỉ: Vườn Mai_Ecopark
  Diện tích: 350 m2
  Năm hoàn thiện:

thi-cong-noi-that-biet-thu-vuon-mai-ecopark-dien-tich-350m2-01

 

thi-cong-noi-that-biet-thu-vuon-mai-ecopark-dien-tich-350m2-02

 

thi-cong-noi-that-biet-thu-vuon-mai-ecopark-dien-tich-350m2-03

 

thi-cong-noi-that-biet-thu-vuon-mai-ecopark-dien-tich-350m2-04

 

thi-cong-noi-that-biet-thu-vuon-mai-ecopark-dien-tich-350m2-05

 

thi-cong-noi-that-biet-thu-vuon-mai-ecopark-dien-tich-350m2-06

 

thi-cong-noi-that-biet-thu-vuon-mai-ecopark-dien-tich-350m2-07

 

thi-cong-noi-that-biet-thu-vuon-mai-ecopark-dien-tich-350m2-08

 

thi-cong-noi-that-biet-thu-vuon-mai-ecopark-dien-tich-350m2-09

 

thi-cong-noi-that-biet-thu-vuon-mai-ecopark-dien-tich-350m2-10

 

thi-cong-noi-that-biet-thu-vuon-mai-ecopark-dien-tich-350m2-11

 

thi-cong-noi-that-biet-thu-vuon-mai-ecopark-dien-tich-350m2-12

 

thi-cong-noi-that-biet-thu-vuon-mai-ecopark-dien-tich-350m2-13