Thiết kế nội thất chung cư Thăng Long Number One

Thiết kế bởi LuxuriouS

  Khách hàng: Mr Hải
  Địa chỉ: Chung cư Thăng Long Number One
  Diện tích: 175 m2
  Năm hoàn thiện:

20160224-20160223-20160218-khách bếp (1)

 

20160224-20160223-20160218-khách bếp (3)

 

20160224-20160223-20160218-khách bếp (4)-2

 

20160224-20160223-20160218-khách bếp (6)-2

 

20160224-20160223-20160218-khách bếp (9)

 

20160224-20160223-20160218-khách bếp (10)

 

20160224-20160223-20160218-logia 1 (1)

 

20160224-20160223-20160218-p.học (1)

 

20160224-20160223-20160218-p.học (3)

 

20160224-20160223-20160218-pngu con (1)

 

20160224-20160223-20160218-pngu master (1)

 

20160224-20160223-20160218-pngu master (4)

 

20160224-20160223-20160218-wc con (1)

 

20160224-20160223-20160218-wc khách (2)

 

20160224-20160223-20160218-wc master (2)