Thiết kế Nội thất Spa Shira

Thiết kế Nội thất spa Shira – 87 Lý Thường Kiệt – Hà Nội.

  Khách hàng: Shira spa
  Địa chỉ: 87 Lý Thường Kiệt
  Diện tích: 300m2
  Năm hoàn thiện: 10/10/2015

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-1

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-2

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-3

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-5

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-4  Thiet-ke-noi-that-spa-shira-6

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-10

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-21

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-22

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-7

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-8

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-9  Thiet-ke-noi-that-spa-shira-11

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-12

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-13

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-14

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-15

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-16

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-17

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-18

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-19

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-20  Thiet-ke-noi-that-spa-shira-23

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-24

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-25

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-26

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-27

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-28

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-29

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-30

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-31

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-32

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-33

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-34

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-35

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-36

Thiet-ke-noi-that-spa-shira-37