Thiết kế nội thất Spa Trueskin – Bà Triệu

Thiết kế bởi Nội thất LuxuriouS

  Khách hàng: Trueskin
  Địa chỉ: Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Diện tích: 90 m2
  Năm hoàn thiện: 25/03/2016

Thiet-ke-noi-that-spa-Trueskin-Ba-trieu-1

Thiet-ke-noi-that-spa-Trueskin-Ba-trieu-2

Thiet-ke-noi-that-spa-Trueskin-Ba-trieu-3

Thiet-ke-noi-that-spa-Trueskin-Ba-trieu-4

Thiet-ke-noi-that-spa-Trueskin-Ba-trieu-5

Thiet-ke-noi-that-spa-Trueskin-Ba-trieu-6

Thiet-ke-noi-that-spa-Trueskin-Ba-trieu-7

Thiet-ke-noi-that-spa-Trueskin-Ba-trieu-8

Thiet-ke-noi-that-spa-Trueskin-Ba-trieu-9

Thiet-ke-noi-that-spa-Trueskin-Ba-trieu-10

Thiet-ke-noi-that-spa-Trueskin-Ba-trieu-11

Thiet-ke-noi-that-spa-Trueskin-Ba-trieu-12

Thiet-ke-noi-that-spa-Trueskin-Ba-trieu-13