Thiết kế nội thất Spa Trueskin – The Garden

Thiết kế bởi Nội thất LuxuriouS

  Khách hàng: Trueskin
  Địa chỉ: The Garden - Mễ Trì - Hà Nội
  Diện tích: 176 m2
  Năm hoàn thiện: 25/10/2015

Thiet-ke-noi-that-spa-TrueSkin-1

Thiet-ke-noi-that-spa-TrueSkin-2

Thiet-ke-noi-that-spa-TrueSkin-3

Thiet-ke-noi-that-spa-TrueSkin-4

Thiet-ke-noi-that-spa-TrueSkin-5

Thiet-ke-noi-that-spa-TrueSkin-6

Thiet-ke-noi-that-spa-TrueSkin-7

Thiet-ke-noi-that-spa-TrueSkin-8

Thiet-ke-noi-that-spa-TrueSkin-9

Thiet-ke-noi-that-spa-TrueSkin-10

Thiet-ke-noi-that-spa-TrueSkin-11

Thiet-ke-noi-that-spa-TrueSkin-12

Thiet-ke-noi-that-spa-TrueSkin-13

Thiet-ke-noi-that-spa-TrueSkin-14

Thiet-ke-noi-that-spa-TrueSkin-15

Thiet-ke-noi-that-spa-TrueSkin-16

Thiet-ke-noi-that-spa-TrueSkin-17

Thiet-ke-noi-that-spa-TrueSkin-18

Thiet-ke-noi-that-spa-TrueSkin-19

Thiet-ke-noi-that-spa-TrueSkin-20

Thiet-ke-noi-that-spa-TrueSkin-21

Thiet-ke-noi-that-spa-TrueSkin-22

 

Thiet-ke-noi-that-spa-TrueSkin-23