Thiết kế nội thất Spa Trueskin – Tràng Thi

Thiết kế bởi nội thất LuxuriouS

  Khách hàng: Trueskin
  Địa chỉ: Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội
  Diện tích: 96 m2
  Năm hoàn thiện: 25/03/2016

Thiet-ke-noi-that-spa-TrueSkin-trang-thi-1

Thiet-ke-noi-that-spa-TrueSkin-trang-thi-2

Thiet-ke-noi-that-spa-TrueSkin-trang-thi-3

Thiet-ke-noi-that-spa-TrueSkin-trang-thi-4  Thiet-ke-noi-that-spa-TrueSkin-trang-thi-6

Thiet-ke-noi-that-spa-TrueSkin-trang-thi-7

Thiet-ke-noi-that-spa-TrueSkin-trang-thi-8

Thiet-ke-noi-that-spa-TrueSkin-trang-thi-9

Thiet-ke-noi-that-spa-TrueSkin-trang-thi-10  Thiet-ke-noi-that-spa-TrueSkin-trang-thi-12