Thiết kế Nội thất văn phòng giao dịch BIDV – Ninh Bình.

Thiết kế Nội thất văn phòng làm việc và giao dịch ngân hàng BIDV – Phòng giao dịch 76 Trần Hưng Đạo – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình.

  Khách hàng: Ngân hàng BIDV Ninh Bình
  Địa chỉ: Ninh Bình
  Diện tích: 60m2
  Năm hoàn thiện: 10/02/2016

Thiet-ke-noi-that-van-phong-ngan-hang-BIDV-1

Thiet-ke-noi-that-van-phong-ngan-hang-BIDV-2

Thiet-ke-noi-that-van-phong-ngan-hang-BIDV-3

Thiet-ke-noi-that-van-phong-ngan-hang-BIDV-4

Thiet-ke-noi-that-van-phong-ngan-hang-BIDV-5