Thiết kế phòng họp Bộ Thông tin truyền thông.

Thiết kế phòng họp – Bộ Thông tin truyền thông.

  Khách hàng: Bộ Thông tin truyền thông.
  Địa chỉ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội
  Diện tích: 60m2
  Năm hoàn thiện: 20/02/2016

PHONG HOP (2)

PHONG HOP

PHONG HOP_1

PHONG HOP_View02

PHONG HOP_View02_1

PHONG HOP_View04

PHONG HOP_View05

PHONG HOP_View07