Thiết kế Nội thất chung cư Mandarin Hòa Phát.

Công trình thiết kế thi công bởi LuxuriouS

  Khách hàng: Mr Sơn
  Địa chỉ: Chung cư Mandarin
  Diện tích: 155 m2
  Năm hoàn thiện: 30/06/2013

 

4

 

5

 

 

 

 

14

 

 

19

 

 

23

 

 

25

 

 

28